Ondernemen

Een bedrijf starten is de eerste stap. De eerste vraag die daarbij hoort is: in welke rechtsvorm?

Gedurende het bestaan van je bedrijf kunnen er nog veel meer vragen opkomen over bedrijfsuitbreiding, vreemd kapitaal, een tweede (of derde) BV oprichten, een bedrijfsoverdracht, lastige tijden, bedrijfsbeëindiging of een onverhoopt faillissement. Er kunnen zich natuurlijk ook persoonlijke vragen voordoen. Wie neemt je zaken waar als je dat (even) niet meer kan? Wat gebeurt er met jouw bedrijf als je komt te overlijden? Ook op deze persoonlijke vragen hebben wij een antwoord.

De flex BV

Sinds 1 oktober 2012 kent Nederland de flex(ibele) BV. Hierdoor is het mogelijk een BV op te richten met een veel lager startkapitaal, namelijk maar € 1,- ! Natuurlijk is het ook mogelijk om je huidige startkapitaal om te zetten, door bijvoorbeeld afstempeling van je aandelen.

Rechtsvormen

Naast de besloten vennootschap (BV) en de naamloze vennootschap (NV) kent het Nederlandse recht nog veel meer ondernemingsvormen, zoals de stichting, de vennootschap onder firma (VOF), de vereniging en de eenmanszaak. Iedere vorm heeft zijn eigen voor- en nadelen. Natuurlijk speelt ook je persoonlijke situatie een rol bij de keuze.

Ideeën beschermen

Hoe kun je een idee of je werk het beste beschermen? Het laatste wat je wilt, is dat een ander er met jouw plannen vandoor gaat. Ook hierbij kunnen wij je helpen.

Kamer van koophandel

Ook zorgen wij ervoor dat de Kamer van Koophandel op de hoogte wordt gesteld van de genomen stappen. Wanneer er bij de oprichting of een wijziging van jouw onderneming formulieren moeten worden ingediend, loopt dit natuurlijk ook via ons.

Aandeelhoudersregister

Ook het bijwerken van je aandeelhoudersregister kan natuurlijk bij YVON. Wanneer je de oprichting of wijziging bij ons plaatsvindt, zorgen wij hier voor. Heb je vragen over je aandeelhoudersregister of is deze voor je gevoel niet up to date? Klop dan eens aan.

Let op! U verlaat de site van Yvon. X Doorgaan