Bewindvoering

Ben je, om wat voor reden dan ook, niet (meer) in staat jouw geldzaken te regelen?

Dat is een lastige situatie en dat begrijpen wij. Hulp van buitenaf is welkom, maar hiervoor moet diegene wel bevoegd zijn. Bij de rechter kan worden verzocht een wettelijke vertegenwoordiger aan te wijzen voor het regelen van de financiën. Dit verzoek wordt vaak gedaan door jou of door een familielid. Zodra de bewindvoerder door de rechter is benoemd, kan hij aan de slag.

Heb je zorg nodig of begeleiding nodig bij medische kwesties, dan kun je de rechter ook verzoeken om een mentor aan te wijzen die op dat gebied met jou mee kan kijken.

Curatele

YVON Bewindvoering kan als curator optreden voor mensen die een gevaar zijn voor zichzelf of voor hun omgeving.

Het kan dan gaan om bijvoorbeeld een ernstige verslaving of een psychiatrisch ziektebeeld. Curatele is een vergaande beschermende maatregel, die de betreffende persoon zowel positief als negatief kan ervaren. Wij kunnen begeleiding bieden bij het financiële gedeelte, kunnen aanwezig zijn bij een zorgoverleg en komen zo per situatie tot een passende oplossing.

Budgetbeheer

Heb je de financiën op orde? Heb je geen schulden (meer) en heb je alleen iemand nodig die met je meekijkt in de financiën?

Dan is budgetbeheer wellicht iets voor jou. Het is ook mogelijk om na bewindvoering nog begeleiding te krijgen in de vorm van budgetbeheer.

Bewindvoering bij schulden

Heb je schulden en bent je het overzicht kwijt? Weet je niet meer hoe je de financiën op orde moet krijgen? Wij kunnen je helpen.

Wanneer er schulden zijn ontstaan, is het vaak lastig om deze weer kwijt te raken. Wij kunnen je helpen met het inzichtelijk maken van jouw inkomsten, uitgaven en schulden. Wij kunnen samen met jou kijken naar de mogelijkheden en kunnen regelingen voor je treffen met de schuldeisers. Ook werken wij samen met WSNP-bewindvoerders. Wij zorgen voor een stabiele situatie, zodat je het traject succesvol kunt doorlopen.

 

 

 

Let op! U verlaat de site van Yvon. X Doorgaan